Petter Dass

Utdeling av Petter Dass-prisen 2017

384 visninger
7. desember 2017

I kveld deler Vårt Land ut årets Petter Dass-pris i Oslo Domkirke. Prisen gis til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har
forent kristen gudstro med folkelighet, på en frodig og folkelig måte,
slik Petter Dass gjorde i diktingen sin. Følg prisutdelingen her!

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star