Live opptak

Min tro-intervju med Liv Wergeland Sørbye, Olavsfestdagene

187 visninger
6. august 2018
Professor emerita Liv Wergeland Sørbye har fulgt med på hvordan samfunnet og mennesker forholder seg til det å være døende. Hun forteller om sin erfaring med slektninger som døde hjemme, og reflekterer over hva slutten betyr og om den eksistensielle uroen får slippe til. Hva gjør sluttfasen i livet så betydningsfull? Med Turid Sylte.

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star