Vårt Land

Avskjedsrituale i fengsel

199 visninger
10. mai 2019
Fengselsprest Odd Gjøen har satt sammen et overgangsritual for når innsatte løslates fra fengsel. Det er den som skal løslates som bestemmer innholdet i ritualet, men rammene er alltid de samme: kaffe, kake, lystenning og bibelord. De andre innsatte forbereder seg ved å si noe til den som skal gå.

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star