Vårt Land

Skisse til Østre Porsgrunn kirke

327 visninger
Da Østre Porsgrunn kirke brant ned, ville en aktivistgruppe bygge en kopi av 1700-tallskirka. Slik var utkastet til hvordan en rekonstruert Østre Porsgrunn kirke kunne se ut, tegna av arkitekt Arne Sødal.

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star