Vårt Land

Salmedugnad dag 24: Inger Johanne Oskal

526 visninger
16. april 2020 salmedugnad
Inger Johanne Oskal har valgt melodien som brukes i Kautokeino i salmen «Go Ipmil lea mu mielde/Er Gud for meg så trede».

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star