Nyheter

Splittet i synet på homovigsel

1.909 visninger
17. oktober 2013 bispemøtet, den norske kirke
Biskopene i Den norske kirke er splittet i synet på vielse av homofile. I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler flertallet at Den norske kirke samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig.

Vurder denne videoen

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star